30.4.2021

Rahoitusta kahdelle uudelle, koko Merenkurkun alueelle tärkeälle hankkeelle

Merenkurkun alueen laaja yhteistyökumppanuus on saanut Merenkurkun neuvoston johdolla rahoitusta kahdelle tärkeälle hankkeelle, jotka ovat erittäin ajankohtaisia viimeaikaisen loistouutisen johdosta.

Nordic Battery Belt Logistics on yksi rahoitusta saavista hankkeista. Hankkeessa keskitytään Merenkurkun alueelle suunniteltavien akkutehtaiden logistiikkavirtoihin. Myös Kiinteä yhteys -hanketta tutkiskellaan lähemmin. Hankkeessa tarkastellaan Merenkurkun neuvostolle saapuneita lukuisia toteutusehdotuksia Merenkurkun sillasta. Euroopan aluekehitysrahasto on myöntänyt molemmille hankkeille tukea Interreg Botnia-Atlantican kautta.

Nordic Battery Belt Logistics – Ajankohtainen hanke

Nordic Battery Belt Logistics -hankkeessa laaditaan strategia, jonka tarkoituksena on edistää kestäviä ja kustannustehokkaita kuljetuksia alueella valtionrajat ylittävästä näkökulmasta. Pyrkimyksenä on saada parempi käsitys siitä, millaisia uusia logistiikkavirtoja alueelle voi kehittyä suunnitteilla olevien akkutehtaiden seurauksena. Kyse on siis sekä inventoinnista että strategiasta, joiden avulla alueen logistiikkatarjontaa ja infrastruktuuria voidaan parantaa Nordic Battery Belt -akkuklusterin kehittämisen tukemiseksi.

Uutinen otettiin ilolla vastaan

Vaasanseudun kehitysyhtiö VASEKin toimitusjohtaja Stefan Råback iloitsee myönteisestä rahoituspäätöksestä ja pitää valtionrajat ylittävää suunnittelua hyvänä asiana.

- Vaasa muodostaa yhdessä Skellefteån Northvoltin ja Mo i Ranaan suunnitteilla olevan FREYR Batteryn kanssa akkuvyöhykkeen, joka vaikuttaa logistiikkavirtoihin koko Merenkurkun alueella. Kaikki hyötyvät siitä, että voimme tehdä yhteistyötä näiden asioiden parissa, linkittää eri tehtaat toisiinsa ja tehdä yhteistoimin pitkäjänteisiä panostuksia. VASEKilla on muutakin yhteistoimintaa Merenkurkun alueen energia-alan ja cleantechin parissa, ja prosessit tukevat toisiaan.

Myös norjalaisen Rana Utviklingin hankejohtaja Kim-André Åsheim on sitä mieltä, että yhteistyö yhteisen akkuklusterin luomiseksi hyödyttää kaikkia ja luo synergiaa.

- Pohjoismaisesta akkuvyöhykkeestä on puhuttu pitkään. Vaasan, Skellefteån ja Mo i Ranan akkutehtaiden myötä tästä on tulossa totta. Voimme saada paljon aikaan hyvällä yhteistyöllä tällä Euroopan uudella akkualueella.

Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg on tehnyt pitkään yhteistyötä esim. Skellefteån kanssa, ja hän pitää yhteistoiminnan laajentamista myönteisenä.

- Alueen yhteistyöstä syntyy merkittäviä etuja. Maailmanlaajuisesta näkökulmasta katsottuna sijaitsemme erittäin lähellä toisiamme, ja yhteistyön avulla voimme markkinoida itseämme vieläkin vahvempana ja suurempana.

- Laajemmasta näkökulmasta tarkasteltuna materiaalivirrat hyödyttävät meitä kaikkia suunnittelun, priorisoitujen investointien kuin myös esimerkiksi satamakapasiteetin ja nykyisten edellytysten hyödyntämisen suhteen.

Skellefteån kunnan elinkeinopäällikkö Anja Palm:

- Meillä on loistavat mahdollisuudet kehittää aluettamme ja muodostua tärkeäksi osaksi vihreää siirtymää. Tämä tuo mukanaan suuria haasteita, minkä takia alue- ja valtionrajat ylittävä yhteistyö on tärkeää, jotta voimme yhdessä houkutella osaamista ja kehityspääomaa.

Lue koko tiedote liitteestä.
Avaa liite