ICT

Kokkolan seudulla on panostettu voimakkaasti ICT-alaan ja alan kehittämiseen 90-luvun alusta lähtien. Koulutuksen, rekrytoinnin tehostamisen sekä uusien toimitilojen rakentamisen myötä ICT-alan työntekijöiden määrä on kasvanut tasaisesti näihin päiviin saakka.

Tätä nykyä digitalisaatio on tuonut ICT:n lähelle jokaisen yrityksen liiketoimintaa. Etenemmekin nopeasti kohti tilaa, jossa jokaisella organisaatiolla – toimialasta riippumatta – on oltava näkemys digitaalisten ilmiöiden vaikutuksesta omaan toimintaansa. Näin ollen jatkossa jokaisen yrityksen on oltava jollain tapaa ”ICT-alalla”.

Tällä hetkellä Kokkolan seudulla suoranaisesti ICT-alalla toimii vajaat 80 yritystä, jotka työllistävät yhteensä lähes 1150 työntekijää.  Kokkolan seudun ICT-alan yritykset ovat jakautuneet kaikille ICT:n osa-alueille, kuten ohjelmistoteknologiaan, telekommunikaatioon, automaatioon ja ICT-alan palveluiden tarjoamiseen. Uutena ja nousevana liiketoiminnan alana on hyvinvointiteknologia, jossa painopisteinä ovat lähinnä hoidon ja kuntoutuksen seurantajärjestelmät, biosignaalien analysoiminen ja diagnosointimenetelmät. Myös IoT :iin eli esineiden internetiin liittyvät palvelut ovat keskiössä alan yrityksissä enenevässä määrin. IoT:n on sanottu olevan merkittävin yritysten toimintaa ja maailmantaloutta muuttava tekijä lähitulevaisuudessa.