Kemia

Kokkolan seudulla kemian alan osaaminen on kansainvälisesti korkealla tasolla. Kokkolan seudulla on monipuoliset opiskelumahdollisuudet kemian alalla, kemian opinnot voi aloittaa ammattiopistossa ja valmistua yliopistokeskuksesta vaikkapa tohtoriksi.

Kokkolan seudun kemianteollisuuden ydin on Kokkola Industrial Park, KIP, joka on epäorgaanisen kemian suurin keskittymä Pohjoismaissa. Alueen juuret juontavat toisen maailmansodan loppuaikoihin. Nykyisin alue on nykyaikainen, kasvava teollisuusalue, joka tarjoaa yrityksille monia synergiaetuja.

Alueella toimii noin 70 yritystä, joista kymmenen on erilaisia kemian tuotteita valmistavia teollisia yrityksiä. KIPin pinta-ala on yli 600 hehtaaria, mihin mahtuu myös Suomen neljänneksi suurin yleissatama, Kokkolan Satama. Port Tower, joka on alueen uusin rakennus, toimii alueen porttirakennuksena ja vierailukeskuksena.

KIPin alueella toimii muun muassa CABB Oy, Yara Suomi Oy/Kokkola, Freeport Cobalt Oy, Boliden Kokkola Oy, Air Liquide Finland Oy , TETRA Chemicals Europe Oy, Woikoski Oy.  Lisäksi useat pk –yritykset käyttävät kemian alaa hyväkseen omassa tuotannossaan mm. muovi-, nahka- ja venealalla. KIP tarjoaa lyömättömiä synergiaetuja kemian alan yrityksille kuten myös hienoja mahdollisuuksia erilaisille alihankintayrityksille.

Tulevaisuuden mahdollisuudet ovat litiumissa. Kokkolan seudulla on yksi suurimmista litiumlöydöksistä koko Euroopassa. Seudulla panostetaankin litiumin jatkojalostukseen, muun muassa sijoittamalla akkulaboratorioon. Lisäksi seutu tarjoaa verrattomat mahdollisuudet kemian tutkimuksessa.

KOSEK on aktiivisesti mukana kehittämässä KIPin teollisuusaluetta. Autamme yritystäsi sijoittamaan KIPin alueelle. Olemme mukana kehittämässä Kokkolan seudun kemianteollisuutta ja autamme toimivia yrityksiä liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa.