Kokkolan seutu tilastoina

Kokkolan seutua koskevaa tilastotietoa löytyy yhteistyökumppaniemme ja omistajakuntien ylläpitämistä tilastolähteistä.

Keski-Pohjanmaan tilastoja

Keski-Pohjanmaan tilastoja -sivustoille kootaan keskeisimpiä Keski-Pohjanmaan aluetta koskevia tilastoja. Tilastot perustuvat pääosin Tilastokeskuksen eri tietokantoihin ja niitä päivitetään, kun tuoreimmat tiedot ovat saatavilla.

Tilastot koostuvat sekä maakunta-, seutukunta- että kuntatason tiedoista, jotka on esitetty taulukoina ja osin myös kuvioina. Joidenkin tilastojen kohdalla on otettu mukaan vertailuna vastaava tieto koko Suomen osalta.

Keski-Pohjanmaan Liitto

Kokkolan kaupunki

Pohjanmaan kauppakamari

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kuntaliitto

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tilastokeskus