Kokkolan seudulla hallitaan metalli- ja laserala

Kokkolan seudulla metalliteollisuudella on pitkät perinteet ja 90-luvun puolivälistä lähtien ala on kehittynyt laajasti. Perinteisestä teräsrakentamisesta on nopeasti kehittynyt nykyaikaista hitsaus- ja konepajateknologiaa, missä yritykset valmistavat tuotteittaan nykyaikaisin tekniikoin ja edistynein valmistusmenetelmin.

Seudun panostukset laser- ja robottiteknologiaan on vienyt kehitystä eteenpäin useissa johtavissa metalliyrityksissämme, kuten Ab A. Häggblom Oy:ssä, AP-Tela Oy:ssä, Kokkola LCC Oy:ssä, sekä monissa pienemmissä, myös  kansainvälisillä markkinoilla toimivissa yrityksissämme. Perinteisessä konepajateknologiassa alalla on tapahtunut suuria muutoksia ja automaattisia valmistusprosesseja käytetään yhä suuremmassa määrin.

Suuret sijoitukset kaivosteollisuuteen ja tuleva ydinvoimalahanke tuovat uusia haasteita myös metalliteollisuudelle. Korkea laatutietoisuus ja tekninen osaaminen yhdistettynä hyvään kielitaitoon luovat mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseksi edelleen.