Palvelualalla B to B –toiminta on kasvussa

Palvelualalla toimivat yritykset tuottavat laajasti määriteltynä asiakkailleen aineettomia hyödykkeitä. Palvelu kulutetaan usein samanaikaisesti kun se tuotetaan. Yritys voi tuottaa palveluita toiselle yritykselle tai suoraan kuluttaja-asiakkaalle.

Yrityksiä palvelevat eli B to B (Business to Business) –yritykset liittyvät eri aloilla toimiviin klustereihin. Laajan määritelmän mukaisesti Kokkolassa toimii 824 palvelualan yritystä, jotka työllistävät 3 175 henkeä. Suurin osa alan yrityksistä työllistää alle 10 henkeä. 

Palvelualan monimuotoisuudesta johtuen myös sen kehitysnäkymät ovat monensuuntaiset. Ylipäätään B to B –toiminta on kasvussa, kun yritykset ulkoistavat ydintoimintaansa kuulumattomia asioita ostopalveluiksi, kuten sihteeripalveluja ja vartiointia. Palveluala on työvoimavaltaista ja työpaikat ovat verrattain pysyviä asukasmäärän suhteessa. Osa palveluista on nykyihmiselle lähes välttämättömiä, kuten pankki- ja vakuutustoiminta sekä autokorjaamo, ja toisien palveluiden kulutus taas kasvaa ihmisten ostovoiman kasvaessa.