KOSEKin hallinnoimat hankkeet

KOSEK hallinnoi itse KOSEKin tehtäviin ja toimintaan kiinteästi liittyviä projekteja.