Hallitus

KOSEKin hallitus koostuu yhdeksästä sekä elinkeinoelämää ja kehittämistoimintaa tuntevasta jäsenestä.

Toimitusjohtaja toimii hallituksessa esittelijänä.