Kuntarahoituksen maksatus

Kuntarahoituksen maksatus tapahtuu pääsääntöisesti päärahoittajan maksatusaikataulun mukaisesti. Kuntarahoituksen maksamiseen on varattava noin kuukausi aikaa.

 

KOSEKin vuoden 2019 loppuun mennessä myöntämän kuntarahoituksen maksaa hakijalle Kokkolan kaupunki. Maksu suoritetaan etupainotteisesti perustuen hakijan esittämiin maksatuskauden kustannuksiin. Jos päärahoittaja ei hyväksy kaikkia kustannuksia, on kuntarahan ylimenevä osuus hyvitettävä seuraavan maksatuskauden maksatushakemuksessa. Loppumaksatuksen yhteydessä tehdään lopulliset korjausliikeet siten, että KOSEKin/kaupungin maksama osuus on kuntarahoituspäätöksessä määrätyn prosenttiosuuden mukainen. Kuntarahoittajalla on oikeus periä takaisin ylimenevä osuus.

 

Maksatusta haetaan kpkuntaraha.fi -sivustolla kohdassa ”Maksatushakemus”. Jätetyt maksatushakemukset kertyvät listalle sivun alkuun, ja kuntarahoittajien käsittelyprosessin eteneminen näkyy kunkin hakemuksen alla (Vastaanotettu-Käsittelyssä-Maksettu). Uusi hakemus täytetään tyhjälle pohjalle alempana sivulla.

Hakemuksen pakolliset liitteet:

- Päärahoittajan maksatushakemus
- Seurantaraportti maksatusajalta
- Päärahoittajan rahoituspäätös (1. maksatushakemukseen)
- Päärahoittajan maksatuspäätös (edelliseltä maksatuskaudelta, 2. maksatushakemuksesta eteenpäin)
- Tarvittaessa selvitys kuntarahoituksen jakoperusteista

Lisäksi täytetään ”Seurantatiedot” -sivulle hankkeessa saavutettuja tuloksia vuosittain, sekä hankkeeseen osallistuneiden yritysten tietoja.

Kuntarahaa ei makseta, mikäli päärahoittaja toteaa projektin toteutuksessa tehdyt laiminlyönnit perusteeksi tuen maksamatta jättämiseen.

Virheellisen tiedon antaminen sekä muut verrattavissa olevat kuntarahoituksen väärinkäytöt voivat johtaa kuntarahaosuuden maksamatta jättämiseen tai takaisin perintään.