Yksinyrittäjän koronatuen haku - Kokkola ja Perho

 

Yksinyrittäjien tuen hakuaika päättyy 30.9.2020

Hakemuslomake sulkeutuu 30.9.2020 klo 23:59.

Hakuaikana jätetyt hakemukset käsitellään normaalisti ja tarvittaessa pyydämme lisätietoja. 

 

Hakemuksen täyttämistä varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Hakulomaketta ei voi tallentaa, joten huomioithan että sinulla on valmiina kaikki hakemuksen täyttöön vaadittava materiaali. 

Tarkista ensin yrityksesi kotipaikka YTJ – Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Voit hakea tukea Kokkolan kaupungilta tai Perhon kunnalta, mikäli yrityksesi kotipaikkana YTJ-rekisterissä on Kokkola tai Perho. Jos olet kevyt- tai freelancer-yrittäjä, voit hakea tukea Kokkolan kaupungilta tai Perhon kunnalta, jos Kokkola tai Perho on kotikuntasi.

Huomioithan, että hakemusta ei pidä vielä lähettää, jos liikevaihdon laskua ei pysty vielä osoittamaan tai tuen myöntämisen ehdot eivät muuten täyty.

Yksinyrittäjätuen edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys. Muut sivutulot eivät vaikuta tukikelpoisuuteen. Tukea myönnetään myös yrittäjälle, joka edelleen täyttää tuen saannin yleiset edellytykset (esimerkiksi liiketoiminnan vähentyminen ja kannattava liiketoiminta), mutta on epidemian vuoksi 16.3. jälkeen hakeutunut palkkatöihin.

Päätoiminen yrittäjyys on määritelty siten, että hakijan tulee olla joko YEL-vakuutettu tai osoittaa vähintään 20 000 euron yrittäjätulo tai laskutus riippuen siitä kummalla tavalla on osoitettavissa. Eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole este tuen myöntämiselle, jos muut ehdot täyttyvät.

Business Finlandilta koronatukea saaneille yksinyrittäjille ei tule myöntää yksinyrittäjien tukea. Business Finlandin koronatuen alkuvaiheessa (19.3.–27.3.) ei rahoituksen hakijalle ollut asetettu työntekijöiden määrään liittyvää rajoitusta. Mikäli yksinyrittäjä on tuolloin saanut Business Finlandin koronatuen, ei hän ole enää oikeutettu saamaan yksinyrittäjän tukea. (TEM:n ohjeen päivitys 26.5.2020)

Linkin hakulomakkeeseen löydät tämän sivun alalaidasta!
Haku on avoinna 30.9.2020 saakka.

 

Yritykset, jotka työllistävät itsensä lisäksi enintään neljä henkilöä, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta ELY-keskuksesta ja yritykset, jotka työllistävät viisi henkilöä tai enemmän, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta Business Finlandilta. Lue lisää >>>

 

Hakemuksen täytön vaiheet:

 

1. Aloita tunnistautuminen hakusivulla (Kuva)
2. Tunnistaudu mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla (Kuva)
3. Täytä lomake sivun alaosassa olevan linkin kautta (Kuva)


Sähköiseen hakemukseen tarvittavat tiedot:- Hakijan perustiedot
- Toiminnan kuvaus
- Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
- Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)Hakemukseen lisättävät liitteet ovat seuraavat:


(Tarvittavat sähköiset dokumentit esimerkiksi .pdf -muodossa)

- Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus

- Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020. Tositteissa tiedot alkuvuodesta hakemuksen jättämisajankohtaan saakka. Myynnin 30 % laskun todentamisen apuna voit käyttää tämän liitteen laskelmaa (voit lisätä sen vaadittavien kirjanpito/tiliotejäljennösten lisäksi hakemuksen liitteeksi nopeuttaaksesi käsittelyä) Päätöksenteossa luotetaan yrittäjän hakemuslomakkeessa antamaan ilmoitukseen sekä hakemuksen yhteydessä lähetettyyn jäljennökseen kirjapidosta ja/tai tiliotteesta tai kirjallisesti toimitettuun dokumenttiin (esim. maksupääteraportti), josta muulla tavoin ilmenee myyntituottojen lasku 30 prosenttia tai enemmän.- Verovelkatodistus  (Verovelkatodistuksen voi hankkia OmaVero-palvelusta tilaamalla todistuksen ja lataamalla todistuksen välittömästi palvelusta.)

- Mahdolliset lisäselvitykset liitteinä, ks. tarkemmin kohta "Tuen ehdot" alla.


Nimeäthän liitteet selkeästi nopeuttaaksesi hakemuksen käsittelyä!


Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.Tuen ehdot

 

Yksinyrittäjätuen edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys. Muut sivutulot eivät vaikuta tukikelpoisuuteen. Tukea myönnetään myös yrittäjälle, joka edelleen täyttää tuen saannin yleiset edellytykset (esimerkiksi liiketoiminnan vähentyminen ja kannattava liiketoiminta), mutta on epidemian vuoksi 16.3. jälkeen hakeutunut palkkatöihin.

Päätoiminen yrittäjyys on määritelty siten, että hakijan tulee olla joko YEL-vakuutettu tai osoittaa vähintään 20 000 euron yrittäjätulo tai laskutus riippuen siitä kummalla tavalla on osoitettavissa. Eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole este tuen myöntämiselle, jos muut ehdot täyttyvät.

- Business Finlandilta koronatukea saaneille yksinyrittäjille ei tule myöntää yksinyrittäjien tukea. Business Finlandin koronatuen alkuvaiheessa (19.3.–27.3.) ei rahoituksen hakijalle ollut asetettu työntekijöiden määrään liittyvää rajoitusta. Mikäli yksinyrittäjä on tuolloin saanut Business Finlandin koronatuen, ei hän ole enää oikeutettu saamaan yksinyrittäjän tukea. (TEM:n ohjeen päivitys 26.5.2020)

- Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot, ei itselle nostettuna palkkana.

- Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. Myynnin 30 % laskun todentamisen apuna voit käyttää tämän liitteen laskelmaa (voit lisätä sen vaadittavien kirjanpito/tiliotejäljennösten lisäksi hakemuksen liitteeksi nopeuttaaksesi käsittelyä)

- Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Lähtökohtana kannattavalle liiketoiminnalle on, että vuoden 2019 tilinpäätöksestä tai annetusta veroilmoituksesta ilmenee, että tilikauden tulos on ollut positiivinen.

Jos tulos on ollut negatiivinen sen takia, että yrityksellä on normaaleja suuremmat poistot tai on maksettu itselle palkkaa, tuloksen tulkitaan olevan positiivinen. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.  (esim. kirjallinen selvitys tilanteesta hakemuksen lisätietokentässä tai liitteenä) HUOM: Jos tulos on ollut negatiivinen vuonna 2019, tulee erillinen selvitys aina toimittaa!

- Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai muu hyväksytty suunnitelma esim. ulosoton suunnitelma tai yrittäjä voi osoittaa tehneensä verovelkojen maksujärjestelyhakemuksen

 

Lisää tarkentavia tietoja Yksinyrittäjäntuen hakemusehdoista löytyy TEM sivuilta: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

 

Hakemuksesi käsittelyn vaiheista voit tiedustella sähköpostitse: elinkeinot@kokkola.fi (Kokkolalaiset yritykset)
lauri.laajala@perho.com (Perholaiset yritykset)

 

päivitetty 1.10.2020